Project Stekkenberg

Door de opdrachtgever RoyalHaskoning DHV is gevraagd een DTM te leveren die als onderlegger gebruikt kan worden bij het maken van een ontwerp en civiel contract. De complexiteit binnen dit project maakte dat er een beroep werd gedaan op onze innovativiteit en kennis. Omdat er een aanzienlijk hoogteverschil (80 meter over 1 kilometer) binnen het projectgebied aanwezig is, werd gevraagd om om de 5 meter een dwarsprofiel te meten of genereren. Ook moest er veel plus-informatie gemeten worden (o.a. groen objecten, inspectieputten, kolken, bebording, paaltjes, dorpelhoogtes, HWA-afvoerpijp, enz.).

Hierdoor is er besloten om dit project te scannen met behulp van onze mobile mapping system Leica Pegasus:Two. Door het gebied te scannen wordt er een puntenwolk gegenereerd waaruit de benodigde informatie gehaald kan worden. Ook kunnen door deze werkwijze op iedere gewenste plek profielen worden bepaald. Mede door de grote mate van hoogteverschil (en het ontwerp dat hier rekening mee moest houden) bood dit een voordeel ten opzichte van traditioneel inwinnen.

De combinatie scannen en karteren vanuit de verkregen puntenwolk zorgt voor een efficiënte manier van inwinnen, waarbij het niet nodig is om verkeersmaatregelen te treffen, waardoor de kosten niet onnodig hoog worden. Ook de veiligheid van onze werknemers wordt op deze manier beter gewaarborgd.

Door het leveren van de puntenwolk en een volledige DTM aan de opdrachtgever is het voor hen mogelijk om tijdens de ontwerpfase alle situaties nogmaals tegen het licht te houden.