Project Verbouwing voormalig Brabants Dagblad

Het voormalige pand van het Brabants Dagblad aan het Emmaplein in Den Bosch is omgebouwd tot een appartementencomplex. Kempkes Landmeten is gevraagd op een adequate manier de bestaande situatie in te meten en de nieuwbouw te maatvoeren. Het betrof een compleet gestript gebouw, waarbij alleen de draagmuren en kolommen nog aanwezig waren.

Onze oplossing
Zowel buiten als binnen - per verdieping - hebben wij grondslagpunten aangebracht die als uitgangspunt dienen voor het inwinnen van de bestaande situatie. De grondslagpunten zijn, met behulp van tachymetrie, gecontroleerd gemeten en met elkaar verbonden zodat er één totaal homogeen stelsel ontstaat.

Daarna is per verdieping, in totaal 6, met behulp van een statische scanner (Leica P20) de bestaande situatie in een homogene puntenwolk ingewonnen. Deze puntenwolk bevat de totale situatie per verdieping en het gehele gebouw in 3D. Vanuit deze puntenwolk zijn de kolommen, liftkernen, wanden van het trappenhuis en vloerpeilen vertaald naar een CAD bestand.

Het CAD bestand met de ingewonnen situatie is in overleg met de opdrachtgever vergeleken en gepositioneerd op de aangeleverde Autocad bestanden van de bestaande situatie. Door de heldere communicatie tussen de opdrachtgever en Kempkes Landmeten is de ligging van de stramienen bepaald van waaruit de nieuwbouw gemaatvoerd werd.

Na goedkeuring van de ligging van de stramienen zijn, per kolom, 4 stramienpunten op de kolommen aangegeven. Daarnaast zijn per verdieping punten uitgezet in verband met de aanwezige schuine zijden in/van het gebouw. Tevens zijn er per verdieping peilhoogten aangebracht.

Wij zijn ons ervan bewust dat de wereld van de bouw een dynamische is, waarin elke dag anders kan lopen dan gepland. Hierop anticiperen wij door mee te denken en ons flexibel op te stellen naar de opdrachtgever. Korte communicatielijnen zorgden binnen deze samenwerking dat wij effectief konden werken. Dit zorgt ervoor dat gestelde deadlines gehaald kunnen worden.