Project Dijkversterking Tiel - Waardenburg

Binnen het project ‘Dijkversterking Tiel-Waardenburg' (TiWa) hebben wij onze opdrachtgever Waterschap Rivierenland ondersteund bij de uitwerking van alternatieven ten behoeve van dijkverbetering en bijbehorende veiligheidstoets. Daartoe heeft Kempkes vlakdekkende metingen uitgevoerd binnen het Nat-areaal. Daarnaast hebben we metingen uitgevoerd ten behoeve van een Digitaal Terrein Model (DTM) van het Droog-areaal inclusief specifiek aangegeven objecten. De totale levering bestond uit een volledig geïntegreerde DTM van zowel het Nat- als het Droog-areaal.

Onze aanpak
Door mee te denken met de opdrachtgever, deze deelgenoot te maken van onze aanpak en op de wensen in te spelen, kunnen wij door middel van innovatieve oplossingen op een efficiënte manier het gewenste eindproduct opleveren. Om aan de eisen van deze aanvraag te voldoen is er onder andere voor gekozen om het Droog-areaal te scannen met onze next generation mobile mapping system; de Leica Pegasus:Two. Het Waterschap heeft zich positief opgesteld om deze nieuwe techniek te gebruiken. Gezamenlijk hebben we het gehele traject doorlopen. Er is een gebiedsdekkende puntenwolk gegenereerd waaruit de DTM op kantoor vervaardigd is. Daar waar karteren uit de puntenwolk niet mogelijk bleek, zijn aanvullende terrestrische metingen uitgevoerd. Voor het Nat-areaal is gekozen voor het meten met singlebeam. Hierbij wordt de bodem van een waterpartij met behulp van sonar ingewonnen, waardoor zowel de vaste bodem als de slibdikte wordt ingewonnen. Alle opgeleverde producten voldoen aan de nauwkeurigheidseisen van de opdrachtgever en door middel van een goed opgezette planning is dit project binnen gestelde tijd opgeleverd.