Project Park Lingezegen

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen dat in totaal een oppervlakte van 1.700 hectare beslaat. Voor de aanleg van dit park voert Kempkes Landmeten vanaf het begin al diverse landmeetkundige werkzaamheden uit.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Uitzetten van erfgrenzen, wandel- en fietspaden
  • Volumebepalingen
  • Deformatiemetingen (zakbakens)
  • Hoogtemetingen
  • Inmeten van kabels en leidingen
  • Totale revisie

Door de korte lijnen met onze medewerkers en het feit dat Kempkes Landmeten gehuisvest is in de gemeente Overbetuwe is snel schakelen geen probleem. Alle expertise op landmeetkundig gebied is aanwezig voor onze opdrachtgever.

Wel de lusten, niet de lasten van een landmeetkundige dienst.