NAP-peilmerken Oost Nederland 2015

Kempkes Landmeten heeft in 2015 voor Rijkswaterstaat een deel van het project NAP-hoogtemerken Oost Nederland uitgevoerd. In totaal zijn er 900 NAP-peilmerken gecontroleerd en is er meer dan 1.700 kilometer gewaterpast. Ons werkgebied lag binnen het gebied, Apeldoorn, Doetinchem en Deventer. Mooie natuur, glooiend landschap met veel hoogteverschillen, stedelijk gebied en meerdere overgangen over de IJssel.

Uitvoering
Een uitdagende klus, waarop wij direct een succesvol projectteam voor hebben gezet. Elke landmeetploeg bestaat uit drie man, ieder uitgerust met fiets, digitaal waterpasintrument (Leica DNA3, CS15 met WATPAS) ) en invarbaak. Veiligheid staat hoog in ons vaandel. Hierdoor zijn er geen noemenswaardige voorvallen geweest. Altijd goed zichtbaar gekleed, zodanig opstellen dat het verkeer ons ziet en waar nodig voldoende veiligheidsvoorzieningen treffen. Maatschappelijke verantwoording hebben we genomen door lokale mensen in te zetten (SROI) voor de taak van landmeetkundige assistenten. Het project is, conform aanvraag, binnen de gestelde termijn afgerond.