Project Waterschap Vallei & Veluwe - RWZI

Voor onze opdrachtgever Waterschap Vallei & Veluwe hebben wij alle Riool Water Zuiverings Installaties (RWZI) in hun beheergebied in kaart gebracht.

Uitvoering
Elke locatie is in 3D in RD/NAP ingemeten door onze ervaren landmeters. Uitgerust met Total Station, RTK-GPS en PenPC is de hele situatie in kaart gebracht. Realtime meten en tekenen in MicroStation heeft de doorlooptijd tot een minimum beperkt. Ter plaatse kunnen de aansluitingen exact gemeten en afgetekend worden. Hierdoor kon de opdrachtgever snel beginnen om hun informatie toe te voegen en vervolgwerkzaamheden in te plannen.