Kadastrale metingen

Sinds 2004 werken wij succesvol samen met Arcadis in het raamovereenkomst inzake het verrichten van Landmeetkundige diensten voor het Kadaster. De werkzaamheden bestaan uit het meten van nieuwe kadastrale grenzen ten opzichte van bestaande grenzen en de lokale topografie. Verder bestaan de werkzaamheden uit het verrichten van Splitsingen en uitvoeren van Verificatieposten.

Kwaliteit en tijdigheid zijn de twee criteria die het gehele werkproces bepalen. De werkzaamheden worden landelijk uitgevoerd door meer dan 25 - door het Kadaster gecertificeerde - landmeters en operators. Dagelijks zijn de landmeters bij de belanghebbenden aanwijs aan het halen, de nieuwe grenzen aan het meten en vast te leggen in een relaas van bevindingen. Vervolgens worden de meetschetsen vervaardigd en door onze operators verwerkt tot kadastrale documenten. Als laatste wordt er een kritische eindcontrole uitgevoerd door ervaren kadastrale operators voor de kwaliteitstoetsing. Dit hele proces wordt gemonitord in ons webbased tooling Atrium, zodat transparant en realtime de status van het gehele project inzichtelijk is voor alle betrokken partijen. Jaarlijks worden er meer dan 10.000 dossiers en orders verwerkt.