CO2 reduceren

Kempkes gaat maatregelen nemen om CO2 te reduceren

Kempkes werkt graag mee aan een beter milieu, want het klimaat verdient onze aandacht. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid op dit gebied en we verminderen het energieverbruik om daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van onze producten verminderen.

Om dit te realiseren gaan we vanaf nu jaarlijks onze CO2 footprint bepalen; het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Klik hier om ons CO2 voortgangsverslag en energie actieplan te bekijken.

Klik hier voor onze deelname aan het initiatief “Club van 49”.